Esther Visser (SMART, NeVLAT, STAT)

Esther Visser volgde van 2012 - 2015 de full-time opleiding tot Alexander Techniek leraar, aan het Alexander Techniek Centre Amsterdam (ATCA).

Tijdens deze opleiding hoorde zij over de Shaw Methode en omdat zij altijd dol op water was geweest, nam zij lessen bij Hylke Rozema (zie foto hierboven) om te leren zwemmen op basis van de Alexander Techniek. Hylke was op dat moment de eerste gecertificeerde Shaw Methode docent in Nederland. Hij was op eigen initiatief naar Londen gegaan om daar opgeleid te worden.

Haar enthousiasme over de methode groeide tijdens deze lessen snel en nadat zij alle vier de slagen volgens de Shaw Methode had leren zwemmen besloot zij om al tijdens haar Alexander opleiding tegelijk ook de lerarenopleiding Shaw Methode te doen in Londen, bij Steven Shaw. Hiervoor vloog zij steeds heen en weer tussen Nederland en Engeland. Het was een prachtige combinatie met haar Alexander Techniek opleiding.

In 2014 studeerde zij af als Shaw Methode lerares en in 2015 studeerde zij af als Alexander Techniek lerares. Daarnaast bleef zij concerten geven, want van oorsprong is Esther (en nog steeds) professioneel violiste, gespecialiseerd in barokviool, internationaal werkzaam op freelance basis. Lees hier meer over haar muzikale activiteiten. Zwemmen is voor musici een heel goede manier om het lichaam gezond te houden en blessures te voorkomen.

Nadat zij officieel was ingeschreven in het internationale SMART register van Shaw Methode leraren, richtte zij samen met haar collega Hylke Rozema 'Shaw Methode Nederland BV' op, waarmee zij sinds 2014 cursussen verzorgt in Amsterdam en Utrecht, onder de naam 'Swim in Balance'. Sinds 2017 is Esther eigenaar van Shaw Methode Nederland BV en leidt zij in samenwerking met Steven Shaw nieuwe collega's op om voor haar te werken en ook Shaw Methode leraar te worden.

Esther heeft sinds 2015 haar eigen Alexander Techniek praktijk 'Free-up', gevestigd aan de Bakenessergracht 94 in Haarlem. Dit is om de hoek bij het Spaarnehuys. Sommige leerlingen die een serie Alexander Techniek lessen bij haar volgen, doen af en toe een les in het water er tussendoor, omdat het water zulke goede feedback geeft over je spierspanning. Ook nemen haar leerlingen regelmatig deel aan een zwemcursus. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT) en bij de internationale Society of Alexander Technique Teachers (STAT).

Free-up Swimming is onderdeel van deze Alexander Techniek praktijk en verzorgt Shaw Methode lessen en cursussen in Haarlem.

Gecertificeerd Shaw Method leraar (SMART register, www.swimshawmethod.com)
Gecertificeerd Alexander techniek leraar (NeVLAT, www.nevlat.nl)
Gecertificeerd STA zweminstructrice (STA-Award, www.sta.co.uk)
Pool Emergency Certificate (www.sta.co.uk)
First Aid Certificate (EHBO), RYA (www.rya.org.uk)
Cursusmarkt Haarlem